هیچ محصولی یافت نشد.

اوراق اداری سازمانی شامل سربرگ A4 – سربرگ A5 – پاکت نامه اداری – پاکت نامه A4 – یادداشت – کارت ویزیت می باشد.
برای اینکه ست اوراق اداری با هم هماهنگ باشد می بایست همزمان با هم طراحی شوند و طراح ست اوراق اداری یک نفر باشد.

عموما در طراحی ست اوراق اداری از 2 رنگ سازمانی استفاده می شود و پیشنهاد می شود پشت اوراق اداری دارای یک رنگ سازمانی شما باشد و این خود باعث متفاوت شدن ست اوراق اداری شما می شود.

تعداد اوراق اداری هر یک می تواند متفاوت باشد و شما می توانید بر اساس نیاز سازمانی خود ، یک پکیج متناسب را انتخاب نمایید.