هیچ محصولی یافت نشد.

 

فولدر تبلیغاتی انواع مختلف دارد و یک سبک مشخص ندارد – به سلیقه طراح ، می توان طراحی فولدر تبلیغاتی را متفاوت طراحی نمود این تفاوت در سایز ، تعداد لت ها ، جیب ، نوع برش می تواند باشد.

برخی شرکت های تبلیغاتی برای کاهش هزینه فولدر تبلیغاتی از طرح و قالب تکراری استفاده می کنند و کارفرما فارغ از این قضیه پس از سفارش فولدر تبلیغاتی و گذشت زمان متوجه تکراری بودن فولدر می شود.

حق طبیعی کارفرما است که یک طراحی اختصاصی برای خود داشته باشد.

خلاقیت در طراحی فولدر تبلیغاتی نیازمند این است که یک تیم طراحی حرفه ای در کنار کارفرما باشد و از طرح ها و ایده های تکراری قبلی استفاده نکند.