هیچ محصولی یافت نشد.

 

طراحی کارت ویزیت با دیگر اوراق اداری همگون و سازگار است . کارت ویزیت باید از رنگ سازمانی تشکیل شده باشد و همه کارت های کارشناسان و پرسنل شرکت به یک سبک باشد همچنین طراحی کارت گارانتی باید سبکی متفاوت و حرفه ای داشته باشد

بعضا دیده شده است که به علت تغییر و کم و زیاد شدن پرسنل شرکت ها ، چندین مدل طرح کارت ویزیت در یک شرکت وجود دارد که این یک فاجعه در برند سازی سازمانی است.

طراحی کارت ویزیت باید از جدیدترین ایده های خود برای طراحی ست اوراق اداری و کارت ویزیت سازمانی استفاده نماید که تکراری نباشد