جوپنزا دارای واحدهای  مختلفی در حوزه تبلیغات می باشد که یکی از واحد های آن ، طراحی و چاپ است

در واحد طراحی و چاپ که شامل تیم تخصصی و دانش آموخته هنر است تلاش شده بصورت تخصصی و حرفه ای با بیش از ۱۸ سال سابقه به برندهای معتبر خدمات شایسته ارائه نماید

جوپنزا سیاست کاری خود را بر مبنای شایسته سالاری و تخصص محور قرار داده است و بخش های مختلف تبلیغات در واحد های تخصصی با تیم اجرایی مرتبط انجام می گیرد.